Narrow search for current property values in Boston

Boston Zed-Index
£148,272 £184,429 £122,558 £97,629 £82,151

stats for 
Value change
£362 (-0.24%) £5,171 (-3.37%) £7,270 (5.16%) £14,384 (10.74%) £14,176 (10.57%) £9,771 (7.05%) £11,125 (8.11%)
from 
Avg. price paid: £144,158
No. of property sales: 990
Avg. price paid: £138,575
No. of property sales: 2,766
Avg. price paid: £136,387
No. of property sales: 4,446
Avg. price paid: £135,739
No. of property sales: 6,125
Avg. price paid: £99,399
No. of property sales: 25,675

Avg. asking price in Boston: £209,520
No. of properties for sale in Boston: 330
Avg. asking rent in Boston: £911 pcm
No. of properties to rent in Boston: 31

View all current home values in Boston

1 - 40 of 1,370 street results for Boston current home values
Street/Postcode Zed-Index

Keel Drive, Kirton, Boston, PE20

£31,936

Spicers Lane, Benington, Boston, PE22

£32,600

Ostler Walk, Kirton, Boston, PE20

£38,138

Clarkes Close, Eastville, Boston, PE22

£49,976

Chapel Passage, Boston, PE21

£50,029

Franklin Close, Boston, PE21

£56,304

Stells Lane, Boston, PE21

£56,581

Westfield Court, Wyberton, Boston, PE21

£56,905

Ingelow Avenue, Boston, PE21

£58,859

Spain Lane, Boston, PE21

£59,093

Tooley Street, Boston, PE21

£60,107

St. Swithins Close, Bicker, Boston, PE20

£60,294

Castledyke Bank, Gipsey Bridge, Boston, PE22

£60,544

Emery Lane, Boston, PE21

£60,587

Wheeler Close, Boston, PE21

£61,513

Spain Place, Boston, PE21

£62,349

Blue Street, Boston, PE21

£63,734

Bishop Way, Bicker, Boston, PE20

£65,393

The Golf Yard, Boston, PE21

£67,120

Kitwood Road, Boston, PE21

£67,682

St. Thomas Court, Boston, PE21

£67,860

Tattershall Court, Tattershall Road, Boston, PE21

£68,131

Queen Street, Boston, PE21

£68,914

St. Marks Terrace, Boston, PE21

£69,119

Trafalgar Place, Boston, PE21

£69,886

Winter Way, Wyberton, Boston, PE21

£70,604

Butlers Way, Swineshead, Boston, PE20

£70,880

Albion Terrace, Boston, PE21

£71,307

Dock Terrace, Boston, PE21

£72,170

Revesby Avenue, Boston, PE21

£72,482

Main Ridge, Boston, PE21

£72,661

James Street, Boston, PE21

£73,087

Shorts Corner, Frithville, Boston, PE22

£73,146

Albert Terrace, Boston, PE21

£73,486

Friest Lane, Bicker, Boston, PE20

£73,556

Paddock Grove, Boston, PE21

£73,680

Liquorpond Street, Boston, PE21

£74,852

Brady Street, Boston, PE21

£75,122

Stafford Street, Boston, PE21

£75,919

Union Street, Boston, PE21

£76,995
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 35 Next